Tvätta fönster – Fönsterputsning & Feng Shui

rengöringstips för att tvätta fönster

Den urgamla religion Feng Shui är inriktad på atmosfären i hemmet genom att låta solen stråla in under dagen och låta bra energi leta sig in i hemmet och dra igen gardinerna hårt på natten så att dålig energi ska hålla sig borta. Bra energi tros föra med sig läkning och hälsa, både själsligt och fysiskt. Om sjukdom finns närvarande i hemmet måste hemmet rensas från dålig energi och fyllas på med god energi. Detta är kanske en av orsakerna till att även människor som inte känner till Feng Shui betonar vikten av vårstädning efter en lång vinter med hosta och förkylning. Rengör fönstren och låt ljuset skina in i hemmet.

Rena fönster och Feng Shui – Fördelarna med dagsljus

Vackra, ljusa, rena bostäder och utrymmen är öppna och tillgängliga för bra energi som kärlek, frid och vila. Oavsett om du bor i en lägenhet, villa eller ett stort rymligt hem så kan du påverka atmosfären i ditt hem till det bättre genom att hålla det rent och tillåta naturligt ljus att flöda i ditt vardagsrum. Det är viktigt att du drar upp dina rena persienner varje dag och låter ljuset lysa in i ditt hem.

Stor öppna fönster

En ljus, levande atmosfär uppmuntras i Feng Shui och hemmets fönster är en viktig del av det. Stora, öppna, rena fönster är viktiga eftersom de möjliggör att ljus kan strömma in i hemmet och föra med sig god energi. Fönsterdekorationer bör vara tunna och tillåta ljusinsläpp.

Rena fönster är ett måste eftersom ljuset utifrån strömmar in genom fönsterna. Exteriöra och interiöra fönsterrutor är känsliga för smuts, damm och pollen. Fönster måste hållas fria ifrån dessa partiklar året runt för att utnyttja solen som strömmar in genom fönsterna och lyser upp hemmet.

Fönsterputsning är svårt

Fönsterputsning är inte så ett så enkelt som det låter. Det finns många fönster i hemmet och de måste hållas rena. Det omfattar köksfönster, garagefönster, takfönster, skjutbara glasdörrar och franska altandörrar. Hela hemmets belysning påverkas av skuggorna som förs in i hemmet genom dammiga, smutsiga fönsterrutor.

Fönster bör rengöras inifrån och utifrån med jämna mellanrum för att eliminera risken att föra in skuggor i hemmet. Bara ljuset av solen bör tillåtas att fylla hemmets atmosfär eftersom det ger bra energi i hemmet. Rena fönster och naturlig sol är viktiga ingredienser för ett friskt och glatt hem.